Posted by: africanpressorganization | 26 February 2010

Seychelles / Diskour leta lanasyon 2010 par Prezidan James A. Michel

 


 

 

 

Seychelles / Diskour leta lanasyon 2010 par Prezidan James A. Michel

 

 

VICTORIA, Mahé, February 26, 2010/African Press Organization (APO)/ — Diskour leta lanasyon 2010 par Prezidan James A. Michel

Vandredi le 26 fevriye

 

Msye Spiker,

Prezidan Mancham

Sef Ziz

Prezidan Lakour Dapel

Lider Zafer Gouvernman dan Lasanble Nasyonal

Lider Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal

Manm Onorab Lansanble Nasyonal,

Ekselans

Envite Distenge,

Ser Frer ek Ser Seselwa,

 

Letan mon ti pronons mon diskour lo leta lanasyon le 26 Fevriye, 2009, valer nou roupi ti RS 16.77 pour en dolar ameriken. Nou rezerv labank santral ti 47 milyon dolar ameriken. Nou det ti 170% GDP. Krwasans ekonomik ti espekte redwir par 7 ou 8 % . To lentere tin ariv ziska 29.27%.

 

Nou tin fek anbark dan en reform ekonomik.

 

Ozordi, zis en an pli tar, deviz etranzer i annan labank. Valer roupi in stabilize pou ariv Rs 11.48 pour en dolar ameriken. Nou rezerv i 190 milyon dolar ameriken. Nou det i 84% GDP, ki soutenab. Gouvernman in restriktir en gran porsyon det nasyonal. Nou pe espekte en krwasans 4% dan ekonomi. To lentere ki pe kontinyelman desann, i pli ba ki avan reform.

 

Sesel in sirviv tanpet ekonomik mondyal. Nou pann zis sirviv, nou’n osi sorti pli for e pli determinen. Nou’n tenir pli gro tanpet. Nou’n montre lemonn nou rezilyans.

 

Lepep Seselwa in koste. Lavenir i promet en meyer kalite lavi pour tou Seselwa.

 

Ser frer ek ser Seselwa,

Nou bezwen aranze kot fodre pou anmenm sa meyer kalite lavi pour sakenn de nou. E sa pa zanmen en travay tousel. Nou dir nou pare, akoz sak endividi, konman en nasyon nou bezwen pare pou fer fas avek defi.

 

An Oktob 2008, nou ti komans grenp en montanny, ki bokou, ti pe dir ki nou pa pou zanmen kapab fransi. Lemonn ti pe regard nou. Nou lafyerte Seselwa pa tin zanmen osi for. Nou ti determinen. Me parey tou keksoz ki vo lapenn – i pa fasil e nou bezwen kontinnyen travay dir pour ariv lo some. Ler nou regard nou parkour, nou fyer sa distans ki nou’n arive.

 

Nou pli pros avek nou bi. Nou pli pros avek nou rev. Nou’n batir en fondasyon, ki for, ki pare pou demen.

 

Nou traze pa aret la. Si noun reisi fer fas e sirviv tanpet ekonomik mondyal se akoz noun koste. Ozordi nou pare pou nenport ki evantyalite. Se selman ansanm ki vre sanzman pozitiv i arive.

 

Ansanm, nou pare pou demen.

 

Dan lenplimantasyon tou sanzman, se pa toultan sa ki fasil ki byen. Nou bezwen regard byennet nou pep avan tou. Nou bezwen travay, konsilte, ekoute, anbelir, aranze, travay e travay pour sa meyer kalite lavi. Nou pa kapab fer keksoz ki benefisye nou zis ozordi. Nou bezwen mazin demen.

 

Travay nou gouvernman i fonde lo sa prensip ki nou bezwen gard nou pep touzour o sant devlopman. I anrasinen dan egalite loportinite e lazistis sosyal pour tou.

 

Kot fodre, nou aranze, kot i byen nou anbelir.

 

Nouvo Lanvironman Ekonomik

Nou’n anons reform fondamental dan nou sistenm taks. Sa i’n osi anmenn konfizyon pour serten biznes. Monn toultan pran lapros ki nou bezwen touzour pare pour adapte e osi aziste kot i neseser. Mon touzour kwar dan en gouvernman ki konsilte. I mon devwar pou ekoute e balanse.

 

Nou tou nou bezwen kler lo en prensip de baz: tou Seselwa i bezwen kontribye pou fer fonksyonnen nou pei. Nouvo sistenm taks i fer sir ki sakenn i fer son kontribisyon.

 

Mon sezi loportinite pour felisit tou sa bann pti biznes ki’n ganny kree dan sa dernyen dezan. I annan environ 400. Bokou parmi zot dirize par bann madanm. Se lafors lantreprener ki souvan fer sa diferans pozitiv dan en lekonomi. I annan manman, papa ki’n deside leve e debrouye pour anmenn en meyer kalite lavi pour zot fanmiy. Mon fyer pour war koudriyez, lakonpannyen netwayaz, pti kontrakter, ‘cottage industries’ e lezot ankor pe pran zot desten dan zot lanmen e ki pe fer marse nou pei. Felisitasyon!

 

Dan reform pou kree en lekonomi modern e solid i enportan ki nou liber lenerzi e lespri antreprener nou pep. I enportan ki nou kontinyen “empower” travayer Seselwa pou zot kre larises. Pou nou fer sa, nou bezwen idantifye e retir bann baryer dan zot semen. Larg lanmen pti biznes e ankouraz zot.

 

Pour nou enplimant nouvo sistenm taks nou ti bezwen revwar sistenm an antye. La ki nou pe etabli sa nouvo sistenm i enportan ki nou donn loksizenn bann pti biznes. Monn ekout bokou zot konsern atraver bann miting distrik e osi monn resevwar sizesyon atraver lotorite distrik. Minister Finans pour enplimant bann mezir swivan :

 

Ogmant “threshold” biznes tax sorti Rs 100,000 pou mont Rs150,000/- pour “sole traders” e “partnership”. Sistenm resi taks pa pou aplikab.

 

Tou biznes pou kapab “claim” kou lekipman ek zouti travay ki kout mwens ki Rs100,000/- kont zot taks dan sa lannen ki zot in aste sa bann lekipman olye fer depresyasyon parey ti leka lannen pase.

 

Nou pa pou enplimant sistenm dediksyon otomatik kan napa resi. Sepandan, Gouvernman i ankouraz tou biznes pou kontinyen gard resi e zot kont dan lafason apropriye pour ki zot liv i reste an ord e selon regilasyon.

 

Apard GST, pou napa biznes taks lo lokasyon lakaz.

 

Aboli taks lo ‘dividend’ pou rezidan.

 

Retir taks lo lentere sevings personel.

 

Tou sa bann mezir pou pran lefe retroaktiv le 1er Zanvye, 2010 a leksepsyon lentere lo sevings ki pou pran lefe le 1er Avril, 2010.

 

Kou Lavi

Nou lekonomi i konekte avek lekonomi mondyal e nou bezwen pare pour nou adapte avek bann mouvman ki parfwa difisil.

 

Nou’n war resaman ki PUC in ogmant son tarif delo, elektrisite e sewage.  Sa logmantasyon ti baze lo kou loperasyon e lenvestisman ki neseser pour tou Seselwa ganny en meyer servis.

 

I pa posib retourn dan en sityasyon sibvansyon. 

 

Mon konsyan ki sa logmantasyon 27% i en fardo ki pez lour lo bokou lakour.   Se pour sa rezon ki enn parmi mon bann aktivite diplomatik, monn fer tou pou trouv en solisyon pour soulaz konsomater.

 

Mon kapab konfirmen ozordi ki Gouvernman Abu Dhabi pe fer kado Lepep Seselwa de zenerater ki pou kout anviron 15 milyon dolar ameriken. Akoz i en donasyon, napa depans zenerater ki pou pas lo konsomater. PUC a kapab redwir sa logmantasyon sorti 27% pou desann 5% selman, pou konsomater domestik ek pti biznes ki pe konsonm ziska 1000 inite. Rediksyon dan tarif elektrisite i pran lefe le 1er Mars.

 

Me nou bezwen pran kont ki reazisteman pou bezwen ganny fer dan tarif elektrisite depandan lo pri karbiran.

 

Gouvernman pou kontinnyen fasilit e promouvwar lenvestisman dan lenerzi renouvlab atraver laplikasyon bann konsesyon neseser. Devlopman lenerzi renouvlab Sesel pou pran en gran lesor ler wit tirbin divan i komans prodwri elektrisite. Sa proze pe ganny finanse par gouvernman Abu Dhabi pour en valer 25 milyon dolar ameriken.

 

Dan miting piblik lannen pase, noun partaz nou swe pour lavenir nou pei. Nou vizyon i kler. Nou misyon i senp: nou pe travay pou amelyor kalite lavi sak Seselwa. Nou pe travay pour redwir kou lavi pour sak fanmiy. Letan nou sityasyon ekonomik i permet, Seselwa a ganny sa meyer servis a en kou abordab.

 

An prenan kont reform ekonomik ki pe ganny enplimante e avek bi gouvernman pou kontinnyen fer desann pri lavi, monn demann Minis pour Lagrikiltir pou konsider logmantasyon dan pri pour bann prodwri lavyann ek dizef ki pa akseptab e pran aksyon neseser e imedya pour ki sa bann prodwri i toultan annan lo marse a en pri rezonab.

 

Dan sa menm optik, nou bezwen ankouraz prodiksyon agrikol ek elvaz, e entansifye nou zefor pour nou asir nou sekirite alimanter.

 

Dan domenn lapes, nou pou kontinnyen promouvwar son devlopman pour ki sa lendistri i reste en pilye prensipal nou lekonomi.

 

Welfer

Enn bann pli gran sipor pandan reform se nou progranm welfer ki’n etabli anba Lazans Byenet Sosyal. In annan dimoun ki bezwen lasistans ki parfwa pann ganny asiste ouswa kin gannyen me avek retar. I annan kin abize. Me, i en sistenm ki annan en bon baz transparan. Nou rekonet ki i annan en group travayer ki pe donn zot mye malgre lanvironman difisil. Sa ki ankourazan avek sistenm Welfer se ki i ankouraz travay. Plizyer manman tousel par egzanp, ki pe travay i kapab ganny en lasistans pou fer de bout zwenn. Se zisteman sa ki nou sistenm welfer i devret pe fer- ed en sitwayen ki pe deza travay me ki son saler de baz pa sifi.

 

Nou pa kapab soutir lapares. Tan ki mon pe diriz sa pei, mon pa pou aksepte ki en sitwayen for i viv lo lasyer travayer Seselwa kan i annan louvraz pe ganny anonse toulezour.

 

Monn dir, Kot fodre, nou aranze.

 

Lanplwa

En keksoz ki montre ki nou lekonomi i lo bon semen se ki nou pa pe ganny afekte par mank lanplwa. I estimen, pou annan plis 3000 nouvo louvraz lo marse lanplwa ant 2010 a 2014, lamazorite dan sekter tourizm.

 

Nou pe kontinnyelman met anplas bann kondisyon ki pour kree plis lanplwa pour Seselwa. E lanplwa ki pour permet zot ganny en meyer kalite lavi.

 

Mon kontan pour note ki serten anplwayer dan sekter prive in reaziste zot saler pour donn en meyer “package” zot travayer Seselwa. Me sa pa leka dan en bon pe landrwa travay prive. Ankor enn fwa mon lans en lapel avek bann anplwayer dan sekter prive pour regard dan byennet travayer Seselwa.

 

 

 

 

Travayer Etranze

 

Mon osi oule pran en moman pour koz lo travayer etranze dan nou pei. I malere pou note ki serten i anvi servi politik bonmarse pour kree lakoler anver bann etranze ki pe travay isi.

Nou swete, e mwan premyerman, ki nou annan Seselwa dan tou pozisyon dan nou pei. Me, nou bezwen realis.

 

Nou tou nou fyer letan nou tande ki i annan en Seselwa ki travay dan Labank Mondyal, oubyen i annan en Seselwa ki travay dan Nasyon-Zini. I annan ki pe travay koman pilot, enzenyer e ‘cabin crew’ dan bann lalinny aeriyen a letranze. I annan Seselwa ki dokter Sengapour, La Reunion, Lafrans, langleter e lezot pei. I annan Seselwa avek zot prop biznes dan pei etranze.

 

Sesel i pti- me Seselwa pann zanmen per pour sezi loportinite, dan nenport ki domenn e nenport ki kwen lemonn.

 

Nou vwar nou bezwen etranze pou travay dan serten sekter . Lekel ki’n konstri lamazorite lakaz pour gouvernman e prive? Lekel ki’n konstri tou sa lotel ki ozordi pe donn en meyer lavi nou sitwayen atraver lanplwa, komers e pti biznes?

Nou polisi i kler e transparan. Etranze ki dan bann pozisyon ‘management’ i bezwen annan en ‘understudy’. En lorganizasyon i bezwen rod fason pour ranplas etranze kot i posib.

 

Lafen 2009 nou ti annan anviron 10,000 etranze pe travay Sesel. Parmi anviron 9700 dan sekter prive sirtou dan tourizm ek konstriksyon.

 

 

Nou en pei ki renonmen pour son larmoni e son lakey. Nou fason viv i enn nou bann pwen for ki fer viziter retourn dan nou pei. Pep Seselwa napa letan pour zenofobi.

Tou pei ki develop vit avek en lekonomi dinamik, i bezwen travayer etranze. Mon oule fer resorti ankor en fwa, tou sa bann developman, tou sa bann proze, nou pe fer pou Seselwa avan tou. Napa rezon pou nou dir nou pa pe ganny en lanplwa.

 

Tourizm

Nou lendistri tourizm in fer bokou sikse. Set en sikse ki rezilta travay tou bann partener dan lendistri. Mon felisit tou travayer dan sa lendistri e tou bann partener ki pe siport nou pou amenm sa sikse. Sa bann travayer i nou bann anbasader. Zot la dan nou avyon Air Seychelles,dan sa gran lotel e dan sa pti guest house obor lanmer. Se zot bon servis, souriy, lakey ki fer viziter retournen. Sikse nou lendistri tourism i sikse lepep Seselwa. I pe fer byen akoz noun koste e i annan travay lekip. Nou pou kontinny sa bon travay ansanm. Vwala en legzanp kot vre sanzman in arive letan nou koste. Nou pou kontinnyen anbelir.

 

 

 

Ser frer ek Ser Seselwa,

 

Diplomasi Aktiv

Nou byennet nasyonal, i depann osi lo nou kapasite pour nou defann e promouvwar nou lo lasenn enternasyonal. Nou polisi diplomasi pro-aktiv i aport son fri dan plizyer fason. Si nou benefisye atraver nou det ki ganny reaziste oubyen atraver bann don bilateral e miltilateral ki permet nou ganny larzan pour siport nou lekonomi e konstri lakaz oubyen aste zenerater- set akoz Sesel in fer lemonn konpran ki i en pei serye, e ki nou en nasyon ki pare pour demen.

 

Anba sa polisi, nou eksplik nou prioyite nasyonal avek nou partener, e nou osi pran nou responsabilite koman en nasyon souvren. Nou bezwen fer tande nou lavwa lo bann size ki pour afekte nou demen. Si nou pa koze, personn pa pour koz pour nou.

 

I enportan pou fer lemonn konnen ki nou osi nou la. I enportan ki nou pe kontinyelman pas sa mesaz ki malgre nou pti, nou osi annan nou drwa pou egziste e fer tande nou lavwa.

 

Ozordi Sesel pe sanpyonn lavwa pti leta zil lo lasenn enternasyonal an sa ki konsern sanzman klima, developman soutenab e lezot size lanvironnman.

 

En lespri Inovater

Nou linovasyon in ganny rekonnet. “Award” ki mon ti resevwar o non pep Seselwa kot UNESCO e an Berout lannen pase i senbol lespri inovater en pep kin ganny loportinite ledikasyon egal . Nou’n fer prev nou abilite pou inove e fer sa ki paret enposib vin posib. Nou laflot tanker e nou liniversite i de legzanp.

E ler nou regard nou plas dan sa lemonn globalize, i kler ki linovasyon i lakle pour nou reisi. Se pour sa ki mon pe etabli en Konsey Teknolozi e Linovasyon pour promouvwar kreativite, resers ek devlopman . Nou pe prepar nou pei pour demen.

 

Lakaz- nou pou delivre

Ser frer ek Ser Seselwa,

Nou’n touzour met nou pep o sant devlopman, e se pour sa ki mon Gouvernman in toultan met bokou lanfaz lo lenvestisman dan lakaz, lasante e ledikasyon.

Mon ti promet ki an 2011 gouvernman pour delivre 5000 lakaz.

 

Kriz ekonomik mondyal, reform ki nou ti bezwen antrepran ek logmantasyon pri materyo in fors nou reaziste nou plan dan serten ka. Me nou langazman i reste touzour ferm.

 

Nou’n reisi konplet 1,200 lakaz depi 2006. I annan 313 younit ki pour konplete lafen 2010. Nou espekte fini ant 300 a 350 lakaz par an aparti 2011. Sa don 30 milyon dolar sorti Abu Dhabi pou asire ki proze lakaz Perseverans i konplete.

 

Nou pou delivre.

 

 

Lasante i osi leta nou nasyon

Lasante i osi en servis ki touzour pre avek nou leker. Set en servis ki sitan delika. Nou bezwen kontinyelman pe amelyor li. Nou bezwen espekte en meyer servis lasante e osi plis swen spesyalize. I annan defayans. I annan lerer imen. Kot fodre , nou bezwen aranze.

 

Bokou defi ki nou annan aktyelman dan nou servis lopital i konsern bann servis ki pa a la oter oubyen en mank konpasyon e latous imen. Tro souvan nou sitwayen i esper tro lontan pou ganny en servis. Pli gro lenvestisman kapital pa pou rezourd sa problenm.

 

Nou annan profesyonel devoue dan nou sistenm lasante. Zot donn tou sa ki zot kapab pour lasante lepep Seselwa. Me i reste bokou pou amelyore pour donn sa bon servis ki lepep i merite.

 

Sa profesyon nob ki donn swen pa merit zanmen ganny konpromet par nou diferans personel. Annou mazin sa byen.

 

Nou bezwen relev nivo nou lopital. Se dan sa loptik ki en odit nou servis lasante in komanse pour idantifye meyer opsyon pour lavenir..

 

Kot fodre nou aranze, kot i byen nou anbelir.

 

Ser frer ek ser Seselwa,

Pli pros avek lepep

 

Nou bezwen osi entansifye nou zefor pou anmenm gouvernman pli pre avek lepep. Dan bann miting konsiltatif noun’n antann koz bokou lo servis dan gouvernman. Mon pou kontinyen demann nou gouvernman pou rod fason inovater pour angaz nou avek piblik. Parfwa fot i arive. E ler fot i arive, nou apros piblik, nou eksplike, nou aprann e nou aranze.

 

Dans sa konteks, nou Gouvernman pou byento anons bann mezir konsernan sa lensidan polisyon La Misère. Mon donn mon sipor sa kominote.

 

I osi ankourazan pou war ki Minister Devlopman konminoter pe kontinnyen fer bann seri miting dan distrik. Kontribisyon Lepep Seselwa i touzour enportan. Se sa lademokrasi.

 

Nou en demokrasi ki pe kontinyelman evolye. Sirtou atraver ranforsman nou bann lenstitisyon etatik e bon gouvernans. Se nou konstitisyon ki enspir nou dan sa prosesis. Zot a rapel ki en pe letan pase, en konmite ti ganny forme pour revwar konstitisyon dan tou son laspe e propoz amannman kot i neseser. Komite in fini son travay e remet avek mwan son rapor e ki konteni en siri propozisyon tre enteresan. Nou pe travay lo lenplimantasyon en bon nonm sa bann propozisyon.

 

Parey in touzour leka, mon progranm al ver lepep i reste. Sa lannen mon annan lentansyon vizit bann lenstitisyon edikasyonel pour esanz nide avek bann etidyan .

 

Mon bann vizit pou osi konsantre dan bann landrwa travay. Se travay ki pou touzour fer nou pare pour nou lavenir. E mon pa pou mank lokazyon pour mwan salye ankor enn fwa sa kontribisyon enorm ki sak travayer Seselwa i fer. Nou remersye nou lafors travayer!

 

 

Ledikasyon- egalite loportinite

Se prensip lazistis Sosyal e egalite loportinite ki anim sa gouvernman. E malgre defi an 2008 ek 2009 nou’n mentenir e ogmant nou lenvestisman dan ledikasyon pour asire ki sa egalite loportinite i touzour la. Nou liniversite i en gran pa an avan. Nou fyer nou 54 etidyan ki’n komans zot letid lannen pase. I osi annan 229 zenn ki pe benefisye avek labours gouvernman a letranze. I annan plizyer ankor lo bann diferan progranm trening.

 

Elev nivo lansennyman i enn bann priorite dan nou sistenm ledikasyon. Reform ki nou pe fer pour met plis resours a dispozisyon ansennyen. Minister Ledikasyon in entrodwi en nouvo “Scheme of service” apartir Zanvye, e sa pou osi ankouraz plis zenn pour pran sa profesyon. Liniversite Sesel pe ofer loportinite pou plis zenn ansenyan ganny en degre.

 

Reform tousel dan ledikasyon pa ase. Sa ki pli enportan e sa ki nou pe merit konsantre nou zefor plis lo la, se leksperyans sa zanfan e sa travayer dan lekol. Pour amelyor sa leksperyans en nouvo model management lekol pour ganny met anplas pour fasilit kolaborasyon ant minister, lekol, bann konsey lekol e lakominote.

 

Nou’n akonplir bokou. E i reste ankor plis pou fer. Ozordi nou annan nou prop liniversite. En progranm zenn dirizan lo kote militer ek lapolis pe byento demare. Nou’n fek selebre sikse premye group zenn dirizan. En dezyenm group in deza konmanse. Loportinite pou bann zenn i an abondans.

 

Lord ek Lape

Progranm trening i osi aplikab pou lafors lapolis ek militer. A traver lantrenman zot pli byen plase pou ede sofgard nou souvrente e developman ekonomik. Nou zonm ek fanm dan liniform i bezwen nou sipor zis parey lepep e pei i bezwen zot .

 

Lannen pase nou’n osi vinn viktim en nouvo menas kont nou souvrennte e nou lendistri tourizm ek lapes atraver latak pirat sorti Somali. Avek led nou bann partener etranze e nou bann solda e kostgard, nou pare pou fer fas avek sa menas. Gouvernman pou kontinyen donn tou son sipor nou lafors militer. I pou asire ki lekipman e trening i konsistan pour ki nou souvrennte e nou lekonomi i ganny proteze a tou pri. Mon profite pou ankor enn fwa remersye tou nou solda, lafors kosgard e tou dimoun kin travay lizour konman lanwit pou asire ki nou an pe. Nou aktyelman dan sa letan lanmer kalm kot pirat i vin ziska dan nou delo. Nou bezwen gard nou vizilans.

 

Lafors lapolis i souvan ganny kritike. Parfwa i annan zistifikasyon me parfwa i osi persepsyon. Kot fodre kritike pour amelyore, nou bezwen fer li. Me nou pa kapab fer kwar ki tou i pa bon dan lapolis. Lamazorite travayer dan lapolis i annan sa lanmour pour zot travay. I annan bokou zofisye onnet e nou bezwen rekonnet zot e siport zot.

 

Kot konfyans in perdi, nou pou aranze. Kot i byen, nou pou anbelir.

Nou pou donn plis resours. Nou bezwen war plis patrol lo semen. Zofisye Lapolis i bezwen pli familye avek kominote ki i travay avek.

 

Trening i anmen rezilta a lon term. Nou’n deza konmanse. Nou pe prepar lavenir, e napa plas pour bann ki napa disiplin oubyen ki napa byennet Lafors aker.

 

Nou demann lord ek lape dan nou pei. Sa santiman ti rezonn for dan bann miting konsiltativ. Dan en let ki en madanm ti ekri mwan resamen, i ti fer rapel ki lontan nou ti kapab dormi laport ouver .

 

Sesel pa pou vinn otaz kriminalite. Nou bezwen en nouvo lapros pou asir lord, lape e stabilite. Mon pe propoz en seri lezislasyon ki pou fer nou kod penal pli efikas e donn plis proteksyon tou sitwayen. Parmi dot, mon pe demande ki sa kriminel ki repet lofans i ganny santans de fwa pli sever.

Mon pe osi eksprim santiman lepep ler nou dir sa zafer santans mars ansanm i merit sanze. Lazistis i bezwen tenir kont santiman nou sitwayen. Lepep pe reklanm en sistenm zidisyer pli vit, pli efikas e pli sever. In ler pou kriminel pey pou ditor ki zot in koz zot viktim.

 

Nou pe demande, ki bann ki pas zot letan fer nwizans piblik i ganny kondannen pou fer travay kominoter. Zot a kapab aprann fer en keksoz e ganny en lokipasyon.

 

Nou bezwen kontinynen dan nou lalit kont trafik e labi drog. Sa Lalit i reste en langazman personel ki monn fer avek Lepep Seselwa. NDEA in konmans en travay 18 mwan pase. Deza nou’n war rezilta. In fer 324 larestasyon an koneksyon avek trafik, lenportasyon ek posesyon drog ilegal. Lalit i masiv!

 

NDEA in etabli bann kontak avek partener etranze. Nou’n fer larestasyon gro trafiker, depi kot zot vini. Par egzanp sa mwan menm, in annan en larestasyon lo erport Dubai kot en zonm in ganny arete an posesyon 651 granm eroin. Travay lentelizans i montre ki sa drog ti pe desann Sesel. I efreyan pou mazinen ki dega ti pou annan si nou pa tin sezi sa bann kargezon. Ki ti pou leta nou bann zenn?

 

Mon profite pou remersye tou bann lazans konsernen, sosyete sivil ek Legliz pou zot sipor dan lalit kont labi drog. Mon soulaze ki lamazorite Seselwa i partaz nou konviksyon pou sov nou bann zenn dan sa fleo. Labi drog i lakoz mazer prostitisyon ek kas lakaz e vole. Lapovrete pa en leksiz akoz i annan bann mekanism kin met an plas pou protez bann ki vilnerab. Louvraz i annan.

 

Tou bann lafors dan nou sosyete i bezwen egzize ki adilt i al travay e ki zanfan i al lekol. I normal pou debrouye dan ou prop fason me dan en fason ki legal, onnet ek prodiktiv.

 

Nou bezwen redouble nou zefor pou protez nou zanfan. Lasosyete pe demann santans pli sever pou krim komet lo zanfan.

 

Sesel i tro pti. Tro zoli e tro spesyal pou les li ganny gate par detrwa dimoun ki napa respe pou son prosen.

 

Spor

Pep Seselwa,

Avan terminen mon fyer pou fer rapel ki lannen prosen Sesel pou akey Zwe de Zil pour dezyenm fwa. Nou bann atlet i dan preparasyon e deza sa lespri patriotizm i rapel nou ki nou en sel nasyon, en sel pep, e en sel Sesel. Mon swet tou nou atlet bon preparasyon e mon asire ki zot pou fer monte nou paviyon. Mon gouvernman pou donn zot tou sipor posib. Mon osi swet bon travay komite ki pe diriz preparasyon sa levenman.

 

Sakrifis, travay e devouman in prodwi en refri Seselwa pou lakoup Mondyal. Set en lenspirasyon pou nou tou!

 

 

Konklizyon

Ser frer ek ser Seselwa,

Nou traze i kontinyen. Nou pou batir lo sa fondasyon ki noun mete.

 

La i nou moman. Sezi li! Sanzman pozitiv pe arive dan nou pei. Sa ki pe leve, pe debrouye. Nou pe koz for lo nou lespri inovater. Nou pe vwar rezilta nou diplomasi ekonomik aktif . Aletranze, nou pe koz “Sesel sa!” Pti Sesel i osi pe koz lo son liniversite. Tou sa i nou lafyerte. Sa lafyerte Seselwa i pli gran ki tou. Se sa lafors ki fer nou tenir for e pa large.

 

Sesel i en landrwa ki presye. I spesyal.

 

Nou annan en fason viv ki bokou pei ti a swete partaze. Nou en pep beni dan plizyer fason.

 

Ozordi mon napa okenn dout ki Lepep Seselwa dan son gran mazorite i konpran ki pe pase dan nou pei, dan lemonn. Nou tou nou’n eksperyans difikilte. In tous depi sa zanfan dan lebra son manman, sa zenn ki pe lekol, sa travayer ki bokou fwa I demande kote son saler in pase, sa paran ki pann kapab donn en kado son zanfan e lezot. Me nou fyer e nou’n mars avek en sourir lo nou figir. Noun prezerv sa ‘joie de vivre’ ki inik o monn.

 

Pli gro tanpet i deryer nou me i touzour ankor difisil pour bokou. I touzour lentasyon mon gouvernman pou fer dibyen. Me nou osi en gouvernman ki pe travay non selman pou ozordi me osi pou demen. . En demen ki anmenn en meyer kalite lavi.

 

Kot i byen nou anbelir, kot mal nou aranze..

 

Annou kontinyen ankouraz sa lespri linite dan nou diversite. Atraver bann tenm nasyonal, noun regard nou zanfan, nou trezor nou lavenir, nou’n selebre Sesel, nou’n travay ansanm pour lanmour Sesel, nou’n ekout lavwa nou nasyon dan nou konstitisyon, nou’n koste e ozordi, ansanm, nou pare pour demen. Se bann tenm ki ranforsi nou patriotizm ek linite. Se bann tenm ki nou pa zis viv pandan lannen me nou eksperyanse toulezour. Vre sanzman i ariv selman letan nou ini, letan nou koste. Se sa sanzman ki Lepep Seselwa i kwar ladan. E se sa kin fer nou sikse e noun sirviv. Nou kapab annan plizyer krwayans e plizyer lopinyon me Sesel i reste zis enn menm.

 

Annou pran en letan e regard otour nou, tou sa ki nou ete, tou sa ki nou akonpli, tou sa ki nou reve, tou sa ki nou kwar ladan se sa ki fer nou Seselwa. E nenport ki pou dir ou ki Seselwa i en pep beni, en pep salere. Annou gard sa.

 

Kot fodre nou aranze , kot i byen nou anbelir. Ansanm annou kontinyen travay pou en meyer kalite lavi, pour tou Seselwa.

 

 

Ansanm , nou pare pou demen! Pandan sa letan karenm, nou demann Bondye pou beni nou e ki i kontinyen regard e touzour protez nou Sesel.

 

Mersi

 

SOURCE 

Republic of Seychelles – Office of the President


Categories

%d bloggers like this: