Posted by: africanpressorganization | 7 October 2009

UN-HABITAT velger 67 globale, urbane ungdomsgrupper til å dele det første stipendet på én million dollar fra mulighetsfondet

 

UN-HABITAT velger 67 globale, urbane ungdomsgrupper til å dele det første stipendet på én million dollar fra mulighetsfondet

NAIROBI, Kenya, October 6 /PRNewswire/ — UN-HABITAT, FNs bosettingsprogram, har valgt ut de første 67 ungdomsgruppene fra en søkergruppe på 1116 søkere fra 86 utviklingsland til å motta hjelp fra det nye mulighetsfondet for urban ungdomsledet utvikling – et stipendprogram verdt én million dollar hvert år.

Kenya, India, Pakistan og Kamerun hadde det største antallet innvilgede søknader. Totalt var 33 land fra fire kontinenter representert i den første finansieringsrunden. Denne runden ble sponset av den norske regjeringen. Stipendprosjektet har som mål å gi arbeidsmuligheter til ungdom, øke antallet unge som deltar i beslutningsprosesser, og beskytte miljøet.

Fondet tildeler innvilgede søknader et stipend på opptil 5000 dollar for mindre prosjekter og opptil 25 000 dollar for større prosjekter. Mottakerne tilfredsstiller strenge FN-krav, og må rapportere resultater og effektivitet.

“Denne søknadsprosessen hadde to mål, og begge overgikk våre forventninger”, sa Anna Tibaijuka, direktør for UN-HABITAT. “Vi ønsket, for første gang, å definere bredden og dybden på global ungdomsutvikling i noen av våre vanskeligste urbane miljøer. Vi ønsket også å forsterke suksessen til innovative ungdomsgrupper som har bevist nytte for lokalsamfunnene sine. Vi var svaert imponert over kvaliteten og kvantiteten på søkerne.”

Av de én milliard menneskene som bor i slummen i verden i dag, er det anslått at mer enn 70 % er under 30 år. Disse unge menneskene har få tilgjengelige ressurser til å forbedre egne boforhold.

Blant mottakerne finner vi en kenyansk miljøgruppe som resirkulerer plast som en inntektsgenererende mulighet for ungdom, en nigeriansk kvinnegruppe som gir råd og opplaering om alternativt levebrød for unge sexarbeidere, en palestinsk menneskerettighetsorganisasjon som laerer unge mennesker om videoproduksjon for å kunne sette søkelyset på menneskerettighetsbrudd, en pakistansk ungdomsgruppe som gir opplaering til unge mennesker om livsstilsferdigheter og gründerskap, og en brasiliansk ungdomsorganisasjon som laerer ungdom å bli miljøledere og involverer dem i et resirkuleringsprogram for kommunalt avfall.

Ungdomsledede utviklingsprogrammer på områder som arbeid, utdannelse og likeverd mellom kjønnene tilbyr unike løsninger som effektivt gir gjenlyd i de samfunnene de henvender seg til, sa Tibaijuka.


 


Categories

%d bloggers like this: